Luot Truy Cap

Trợ giúp hỏi đáp

Làm thế nào để tôi có thể tham gia?

Đơn giản vô cùng. Bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để đăng ký. Tài khoản của bạn không cần phải chờ để xét duyệt. Hãy Click vào Đăng ký và điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

Làm thế nào để tôi có thể liên hệ với LuotTruyCap.Com?

Bạn có thể liên hệ với LuotTruyCap.Com bằng việc Click vào Liên hệ trong Bảng điều khiển của thành viên.

Tôi có thể sử dụng đồ họa trên trang web của bạn để thúc đẩy LuotTruyCap.Com ở nơi khác?

Bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn để thúc đẩy LuotTruyCap.Com miễn là cả 2 đều có lợi.

Những loại Website nào được phép hoạt động? (Website nội dung người lớn có được chấp nhận không?

+ Website có nội dung người lớn, Nhục mạ, Gây chiến, Vô đạo đức trái với thuần phong mỹ tục và luật pháp việt nam.

+ Website có sử dụng Popup, Banner Farms, Busters Frame, Âm thanh, Clip.

+ Website phát tán Virus, Mã độc, chuyển hướng và các Website không hoạt động sẽ không được chấp nhận.

Bạn có cho phép sử dụng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng việt?

LuotTruyCap.Com chấp nhận tất cả các loại ngôn ngữ chính thống trên thế giới

Điều khoản và Điều kiện của LuotTruyCap.Com là gì?

Giống như hầu hết các hệ thống trao đổi truy cập LuotTruyCap.Com có những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ

Các thành viên của LuotTruyCap.Com. LuotTruyCap.Com sử dụng các phương pháp hiện đại để phát hiện gian lận và sẽ đình chỉ hoặc xóa bỏ bất cứ tài khoản nào không chấp hành các quy tắc của LuotTruyCap.Com.

Bấm vào đây để xem các Điều khoản và Điều kiện.

Đức Nghĩa
0962 26 1234
Đức Trung
0963 11111 6
Nguyễn hưng
0963 46 4747
Phạm Hùng
0966 11 6666
Nguyễn Huệ
0966 11 7777
Close